Utilsigtede hændelser, klager og erstatningsmuligheder

Hvad er en utilsigtet hændelse?

 

Når noget går galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling i sundhedsvæsnet, er der tale om en utilsigtet hændelse.

Alle sundhedspersoner -også psykologer i privat praksis- skal indrapportere utilsigtede hændelser, for at muliggøre læring og dermed forebyggelse

Som klient eller pårørende kan man også selv informere om utilsigtede hændelse. Det sker til den region, hvor hændelsen er sket. I mit tilfælde Region Midtjylland. Hændelsen vil herefter bliver analyseret for at finde ud af, hvordan man udgår at noget lignende sker for andre.

Hvis du ønsker at indrapportere en utilsigtethændelse: Gå ind på hjemmesiden www. stps.dk/uth og følg vejledningen.

Der gælder ingen tidsfrist for rapporteringen fra klienter eller deres pårørende.

 

KLAGE- OG ERSTATNINGSMULIGHEDER

 

KLAGER

Det er min pligt at informere skadelidte om rettigheder til at klage og at bistå med anmeldelse til Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsnet Disciplinærnævn, Det Regionale Samarbejdsudvalg for Psykologer i regionen med mere.

Fristen for at klage i Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn er 2 år. Klager skal dog senest indgives 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted.

Gælder klagen forhold der er omfattet af Praksisoverenskomsten, skal klagen fremsættes overfor Regionen (i mit tilfælde Region MIdtjylland). Klagen skal fremsættes indenfor 6 uger efter, at det forhold der giver anledning til klagen, er kommet til klagerens kendskab.

Du kan læse mere om dine muligheder for at klage på: www.stp.dk og om erstatningsmuligheder på www.pebl.dk

 

ERSTATNING 

Det er også min pligt at bistå dig i tilfælde af søgsmål om erstatning, f.eks. til Patienterstatningen. Hvis du vil anke afgørelsen fra Patienterstatning kan det ske, senest indenfor en måned, til Ankenævnet for Patienterstatningen. Også denne afgøres kan ankes -indenfor 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.